فرانچایزینگ چیست؟

تصور کنید که درحال گشایش رستوران مک دونالد خودتان هستید. برای اجرای این امر باید یک امتیاز (فرانچایز) از مک دونالد بخرید. برای یک امتیاز معمولی باید ۱۷۵,۰۰۰ دلار داشته باشید (بدون قرض). کل هزینه شما برای گشودن رستوران از ۴۳۰,۰۰۰ تا ۷۵۰,۰۰۰ دلار خواهد بود که برای ساختمان, تجهیزات و غیره پرداخت می شود. چهل درصد این هزینه بایستی از پس انداز خودتان باشد (قرض نباشد).

یک دستمزد اولیه به مقدار ۴۵,۰۰۰ دلاربه مک دونالد خواهید پرداخت. دیگر هزینه ها خرج تأمین کنندگان خواهد شد و این تنها دستمزدی است که از قبل به مک دونالد می پردازید. سپس تحت آموزش شدید نه ماهه قرار می گیرید به طوری که درباره روش انجام کار مک دونالد و مواردی نظیر استانداردهای آنها برای کیفیت, خدمت, ارزش, فرمول ها و مشخصات آیتمهای منو, روش عملیتاتشان و تکنیک های کنترل موجودی یاد خواهید گرفت. شما موافقت خواهید کرد که رستوران را از یک مکان مجزا اداره کنید, معمولاً برای ۲۰ سال و راهنمایی های آنها برای دکور, آراستن طبق نقشه و هرچیز دیگری که مک دونالد را مک دونالد می کند دنبال نمایید.

وقتی که آموزش را کامل کردید و آماده کار شدید, مک دونالد به شما محلی را که هم اکنون توسعه داده اند پیشنهاد خواهد داد. بیرون یا نمای ساختمان کامل خواهد بود, اما حواس تان باید به موارد داخلی نظیر تجهیزات آشپزخانه, جای نشستن و چشم انداز باشد. شما پشتیبانی دائمی از سوی یک مشاور مک دونالد دریافت خواهید کرد که می تواند به شما در مورد جزئیات توصیه کرده و به طور منظم هم ملاقات خواهید داشت. شما به مک دونالد ماهانه مزدی معادل ۴ درصد فروشتان خواهید پرداخت و این که چه قدر پول به دست می آورید بستگی به خیلی چیزها دارد, شامل موقعیت (جا) و مورد پسند بودن آن, کارایی هزینه های عملیاتتان و توان شما برای اداره و کنترل کسب و کار.

تفکر فرانچایزینگ بر مبنای پرداخت به دیگری برای استراتژی کسب وکارش, استراتژی بازاریابی و استفاده از نام وی است. پس شما با یک کسب وکار موفق رابطه برقرار می کنید به طوری که بتوانید از سیستم وی استفاده کرده و بر روی برند (مارک – نشان ویژه) موجود به منظور دستیابی به بازگشت سریع تر سرمایه تان سرمایه گذاری نمایید(منظور این است که وقتی مردم از یک نام ونشان آگاهی داشته باشند و شما با خرید امتیاز با آن نشان, مانند مک دونالد, به فعالیت بپردازید بازگشت سرمایه یا پولی که صرف ایجاد یک چنین کسب و کاری نموده اید سریع تر از یک کسب و کار با یک نام و نشان تازه برای مردم خواهد بود). شما در حال استفاده از سیستم تثبیت شده و نام آن هستید و با قوانین آن اداره می کنید.

آیا هنوز رئیس خودتان هستید؟ در برخی جوانب نه. شما هنوز باید به کس دیگری پاسخ دهید و روش او را دنبال کنید. شما واقعاً کسب و کار خودتان را ندارید, دارایی هایی را دارید که آنها را به منظور تأسیس یک کسب و کار خریده اید.