EMD یا دامنۀ دقیقاً همتا چیست و چه تاثیری در سئو دارد ؟

EMD یا دامنۀ دقیقاً همتا چیست و چه تاثیری در سئو دارد ؟

 

مخفف Exact Match Domain (دامنه دقیقا هماهنگ و مچ) است.

به این معنی که دامنۀ یک سایت دقیقاً همان کلمۀ کلیدی مورد هدف باشد، مثلاً Seo.com.

این گونه دامنه ها نیز به گونه ای متفاوت عمل می کنند.

اگر سایت با کیفیت باشد این گزینه می تواند مفید باشد

چرا که هدف سایت و تکلیف گوگل و کاربرا مشخص شده

اما اگر در سایت های کم کیفیت رخ دهد

می تواند نسبت به به روزرسانی EMD آسیب پذیر باشد

چرا که گوگل تاجایی که بتواند از رسیدن کاربران به نتایج نامطلوب و بی کیفیت جلوگیری می کند.